دستگاه لیزر پیاز لاله دورنگ رقم

رسال به سراسر سرزمین . قطرپیازها مثبت 12 و تولید کشور هلند می‌باشد .
چنانچه قصد دارید هر پیاز را در یک دستگاه لیزر دان بکارید بایستی دستگاه لیزر دانی تعیین نمایید که متناسب با قطر پیاز باشد معمولا برای کاشت پیاز دستگاه لیزر لاله معمولا از دستگاه لیزر دان شماره 12 سود می گردد چنانچه قصد کاشت در دستگاه لیزر دان های بزرگتر ویا فلاور باکس را دارید به مسافت دستکم 7 سانتیمتری تا 15 سانتیمتری می قدرت یک پیاز دستگاه لیزر کاشت .
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان
کاشت لاله در دستگاه لیزر دان

برای تنظیم خاک دلخواه می توان از مخلوطی از کود , خاک برگ و یا مخلوطی مساوی از خاک برگ و ماسه و کود کاشت . بایستی در حیث داشت تا در ته دستگاه لیزر دان مقداری سفال شکسته و یا این که سنگریزه درشت ریخته شود تا زهکشی به نیکی شکل گیرد بعد خاک را به میزان لازم بر روی سفال های شکسته ریخته و بعد پیاز را بصورت سر به بالا کاشته و آنگاه مبادرت به ریختن بقیه خاک بر روی پیاز نمود اعتنا شود که خاک را فراوان فشرده نکنید تا منفافذ خاک بسته نشود بعد از آن دستگاه لیزر دان را آب پاشی کنید . درین تراز می اقتدار دستگاه لیزر دان ها را به گوشه و کنار گشوده منتقل کرد و تا شروع بارش ها هفته ای یکبار دستگاه لیزر دان ها را آب پاشی کرد ( زیاده روی در آبیاری سبب پوسیدگی پیاز میگردد در شکل بارش پاییزی آب پاشی قطع می‌شود ) با استارت فصل‌زمستان با قراردادن این دستگاه لیزر دان ها در کنار یکدیگر ( می بضاعت دستگاه لیزر دان ها را باطن باکس ای گرانقدر قرارداد و روی آن را به طول 10 سانتی متر با ماسه پوشاند تا از سرمای زمستان محافظت کرد در بخش اعظمی از نقاط سردسیر سرزمین میتوان دستگاه لیزر دانها و کاسه های دستگاه لیزر لاله را در خاک خارج از دستگاه لیزر خانه قرار بخشید . برای این خواسته شیاری در خاک به عمق حدود 30 سانتیمترحفر می گردد و در ته این شیار دستگاه لیزر دانها و کاسه های کاشته شده کنار هم چیده می‌شوند و آن گاه شیار با یک خاک سبک ( خاک بی آلایش +ماسه + خاک برگ ) لبریز می گردد .
دستگاه لیزر دان لاله
دستگاه لیزر دان لاله

در اوایل اسفند دستگاه لیزر دانها را از زیر خاک و یا این که ماسه درآورده و در چهره جدا نزولات جوی شروع به آب پاشی دستگاه لیزر دان میکنیم و پس از سبزشدن پیاز دستگاه لیزر دان هارا به درون منزل و آورده و در دمای حدود 15 نگهداری می کنیم ( معمولا اواسط اسفند استارت به سبز شدن می کند ) بعد از سبزشدن خاک دستگاه لیزر دان باید همیشه مرطوب نگهداشته شود پس از پرورش ساقه وبه دستگاه لیزر نشستن باید دستگاه لیزر دان را در محیطی با دستگاه لیزر دان را در دور و اطراف خنک و به دور از روشنایی آفتاب حفظ شود تا ارتفاع قدمت دستگاه لیزر لاله ارتقا یابد . طول عمر لاله از 10 الی 30 روز بسته به نوع واریته متغیر است .
جوانه زنی لاله
جوانه زنی لاله

کاشت پیاز دستگاه لیزر را به دو طریق می توانایی انجام اعطا کرد در رویکرد نخستین مبنی بر مدل پیاز که دستگاه لیزر ساقه بلند و یا ساقه کوتاه است می اقتدار در دستگاه لیزر دان هایی با ارتفاع مختلف کاشت و در روش دوم هم می اقتدار با تعیین یک دستگاه لیزر دان بزرگ با ارتفاع حدود 30 سانتیمتری پیاز ها را در طول های مختلف در دستگاه لیزر دان کاشت که پس از دستگاه لیزر دهی دستگاه لیزر ها در میزان های مختلف ظاهر می گردند
لاله دورنگ
لاله دورنگ

تولیدها دارای ربط
کالادیوم میکس
پیاز کالادیوم ( MIX )
10 , 000 تومان
کالادیوم
پیاز کالادیوم رقم ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( فرمانروا اشرفی , 000 تومان

60
کود منحصربه‌فرد گیاهان آپارتمانی Dr